D1 MENSION

D1 MENSION

  • Địa chỉ: 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: CapitaLand
  • Quy mô: Dự án D1 Mension
  • Gói thầu: Cung cấp, giao nhận, lắp đặt, kiểm tra, vận hành, sửa lỗi kỹ thuật cho toàn bộ gói hệ thống điện khối B
  • Thời gian hoàn thành: 2018