Nhà Máy On Semiconductor Bình Dương (OSBD)

Nhà Máy On Semiconductor Bình Dương (OSBD)

  • Địa chỉ: Số 30, Đường số 3, KCN VSIP 1, Tỉnh Bình Dương
  • Chủ đầu tư: CTY TNHH ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM
  • Quy mô: Tổng thầu công trình nhà xưởng sản xuất chip
  • Gói thầu: Cung cấp, thi công nâng cấp và hoàn thiện xây dựng, hệ thống điện lạnh, hệ thống PCCC, phòng sạch cho nhà xưởng sản xuất.
  • Thời gian hoàn thành: 2016