Company News

TAN PHAT LONG COOPERATED WITH NOVA E&C IN AQUA WATERFRONT CITY PROJECT

28 Feb 2022

Tan Phat Long is pleased to announce our cooperation with Nova E&C Joint Stock Company - a member of Nova Industry from Nova group with the Aqua Water Front City project.

Read More

Tan Phat Long New Year Ceremony – “Prosperous Spring – Happiness, fortune, and well-being”

12 Feb 2022

In the bustling atmosphere of new year - Year of the tiger 2022, Tan Phat Long Company held a new year opening ceremony on February 6, 2022 (The 6th day of the Lunar New Year) at the company's office 13, street 34 An Phu Ward, Thu Duc City.

Read More

THE CEREMONY FOR BEGINNING THE SPRING ROUND OF PLEASURES AT TAN PHAT LONG ENGINEERING CORPORATION

22 Feb 2021

On the morning of February 19th, 2021 (on the 08th Lunar New Year of the Ox), the Board of Directors and all employees of Tan Phat Long Engineering Corporation held a ceremony for beginning the spring round of pleasures to celebrate a warm and intimate New Year at the Transaction Office in District 2 and Factory in District 9, HCMC.

Read More

YEAR-END PARTY 2020: PROVE THE ABILITY – BREAK THE LIMITS

01 Feb 2021

Tối ngày 29/01/2021, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tân Phát Long đã tổ chức thành công tiệc tất niên chia tay năm 2020 và chúc mừng năm mới 2021 với chủ để “ Khẳng Định – Bứt Phá”, với sự góp mặt của ban lãnh đạo, quý khách hàng, đối tác cùng toàn thể CB-CNV và người thân

Read More