Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

values

Tầm nhìn

Trở thành nhà thầu xây dựng và cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam và mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Cung cấp cho khách hàng những giải pháp thi công hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo các cam kết về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường.

Giá trị cốt lõi

Liêm chính:
Luôn làm những điều đúng dù có người giám sát hay không.
Vượt trội:
Không ngừng nâng cao năng lực để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Cống hiến:
Yêu những gì mình làm và luôn cống hiến hết mình cho từng dự án.
Trách nhiệm:     
Ý thức những gì mình làm và chịu trách nhiệm cho những hoạt động đó.
Uy tín:
Luôn cung cấp cho khách hàng các giá trị đã cam kết.
Đoàn kết:
Tồn tại và hoạt động như một khối thống nhất để mang đến giá trị cho khách hàng.
Tôn trọng:
Luôn đối xử với khách hàng, đối tác, nhân viên với sự tôn trọng tuyệt đối.