Aqua Waterfront City

Aqua Waterfront City

  • Địa chỉ: Xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nova E & C
  • Quy mô:
  • Gói thầu:
  • Thời gian hoàn thành: