BATILOGISTICS HÀ NỘI - GIAI ĐOẠN 2

BATILOGISTICS HÀ NỘI - GIAI ĐOẠN 2

  • Địa chỉ: Số 8, đường 7, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH BATI HÀ NỘI
  • Quy mô:
  • Gói thầu:
  • Thời gian hoàn thành: 2024