XÂY KHO HÀNG TIÊU DÙNG DKSH BLOCK 10 VÀ 12

XÂY KHO HÀNG TIÊU DÙNG DKSH BLOCK 10 VÀ 12

  • Địa chỉ: 18 L2-4 đường Tạo Lực 5 , KCN VSIP II, Bình Dương
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
  • Quy mô:
  • Gói thầu:
  • Thời gian hoàn thành: 2021