Tổng Thầu Thiết Kế Thi Công

Tổng Thầu Thiết Kế Thi Công

Với mục tiêu tiết kiệm thời gian – tối ưu hóa quy trình - giảm thiểu chi phí, Dịch vụ Tổng thầu Thiết kế & Thi công là lựa chọn hàng đầu cho Chủ đầu tư, cũng là mục tiêu lâu dài mà Tân Phát Long mong muốn hướng đến. Gói thầu này có khả năng giảm thiểu hầu hết các rắc rối phát sinh từ khâu tư vấn (khảo sát, thiết kế, giám sát), thu mua vật tư, thiết bị cho dự án đến thi công xây lắp công trình, nhất là các vấn đề về chất lượng nhân sự (kinh nghiệm, kỹ năng) và quy trình quản lý. Như vậy, nhờ việc tối ưu hóa quy trình làm việc, thời gian thực hiện các dự án ngắn hơn rất nhiều so với các dự án thông thường, đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý nhân sự cho Chủ đầu tư cũng như nhà thầu.

  • Ngày đăng: 2021.04.Wed