TÂN PHÁT LONG HOÀN THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY BAO BÌ BATICO 2 – LONG AN

17 Jul 2020

Tháng 7/ 2020, dự án nhà máy bao bì Batico 2 đã được hoàn thành, và bàn giao cho chủ đầu tư – công ty CP Bao Bì Tín Thành. Với gói thầu lắp đặt thiết bị hệ thống vận hành và công trình phụ trợ cho nhà máy Batico 2, Tân Phát Long đã thực hiện đúng tiến độ dự án, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về tiêu chuẩn thi công, an toàn lao động và các nguyên tắc về kỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Công ty cổ phần Bao Bì Tín Thành được thành lập vào năm 1995, đến nay đã trở thành một trong những công ty sản xuất bao bì nhựa mềm phức hợp hàng đầu Việt Nam. Nhà máy Batico 1 được đặt tại Đức Hòa Long An với tổng diện tích 18.500m2. Nhà máy Batico 2 được xây dựng ngay bên cạnh với tổng diện tích 55.000m2.

Nhà máy Batico 2 là một trong nhiều dự án của Tân Phát Long trên địa bàn tỉnh Long An.