TIMELAPSE TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN KHO DƯỢC ANH SANG GSP

24 Dec 2020

Dự án xây dựng kho dược Anh Sang GSP được chính thức khởi công ngày 21 tháng 03 năm 2020 tại KCN Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Tân Phát Long làm tổng thầu thiết kế thi công.

Nhà kho dược phẩm GSP Anh Sang là dự án thứ 2 của Tân Phát Long tại tỉnh Long An, sau dự án Nhà máy Bao bì Batico (06/2019), và cũng là dự án thứ 3 về kho dược phẩm GSP sau Zuellig Pharma và DKSH Việt Nam.