TIMELAPSE TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY PHA TRỘN MỰC IN SIEGWERK

05 Jun 2020

Dự án xây dựng nhà máy pha trộn mực in Siegwerk được chính thức khởi công ngày 05 tháng 11 năm 2019 tại KCN VSIP 2A do Tân Phát Long làm tổng thầu dưới sự tư vấn và giám sát của Artelia Việt Nam. Dự án đã được hoàn thành đúng tiến độ sau 08 tháng thi công với gần 200 nhân công làm việc.

Dự án Nhà máy pha trộn mực in Siegwerk là dự án thứ 9 của Tân Phát Long tại cụm KCN VSIP Bình Dương.