Cách thức nộp hồ sơ

Cách thức nộp hồ sơ

Trực tiếp

  • Tại Văn phòng: 13, Đường 34, Khu Phố 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
  • Tại Công trường: vui lòng xem địa chỉ của các công trường tại mục Dự án.

Trực tuyến:

Ứng viên vui lòng gửi bộ hồ sơ ứng tuyển đến hộp thư tuyển dụng: tuyendung@tanphatlong.com.vn; hoặc nộp đơn trực tiếp qua website tại đây

Phỏng vấn:

Các vòng phỏng vấn sẽ được tổ chức tại Văn phòng hoặc tại các công trường.

* Lưu ý: Tân Phát Long chỉ liên hệ với những ứng viên được sơ tuyển. Để biết thêm về các vị trí tuyển dụng khác vui lòng xem mục Vị trí tuyển dụng.